Hoe verloopt de behandeling?


VPL behandeling starten

 

Bij een intake gesprek krijgt u informatie van uw Energist VPL therapeut over


  • hoe de behandeling werkt,


  • of u in aanmerking komt voor de behandeling,


  • hoeveel sessies u waarschijnlijk nodig zult hebben,


  • en wat de behandeling ongeveer zou kosten voor u.


Dit gesprek is volledig vrijblijvend.

Beautyfulskin start altijd met een proefbehandeling. Wij willen namelijk enkel tevreden klanten!


Een laag percentage mensen blijkt om ongekende reden therapie resistent te zijn voor lichtontharing (dit geldt zowel voor laser als voor IPL systemen).

Beautyfulskin zal dan ook altijd eerst een proefbehandeling uitvoeren en samen met de klant het resultaat na 4 weken beoordelen, alvorens met de eigenlijke behandeling te starten.

Graag merken we hierbij op dat hoe sterker het systeem is, hoe minder therapie resistentie zich voordoet.

Vanwege de hoge kracht, komt met het VPL™ systeem van Energist praktisch geen therapie resistentie voor.


Bij een proefbehandeling wordt u een schatting gegeven van hoeveel behandelingen u in totaal nodig zou hebben, wordt de prijs bepaald volgens de grootte van de zone en het toestel ingesteld volgens uw huids- en haarkleur.

Enkele weken na de proefbehandeling merkt u dat de haren zullen uitvallen.


Na een evaluatie hiervan met uw therapeut, kunt u ervoor kiezen om de eerste behandeling te laten uitvoeren.


Na deze behandeling ervaart u hetzelfde als bij de proefbehandeling. Het heeft dan alleen betrekking tot de volledige zone. U bent haarvrij in de behandelde zone gedurende enkele weken, afhankelijk van de plaats op het lichaam.


Omdat niet alle haren aan het groeien waren op het moment van de behandeling, zullen die die niet aan het groeien waren, gegarandeerd terugkeren. Ze vallen wel eerst mee uit, wat alvast heel prettig is.

Gemiddeld heeft u in totaal 4 tot 8 behandelingen nodig.


Meerdere factoren spelen hierbij een rol: de huidskleur en haarkleur, de dikte van de haren, de haardichtheid, de zone, en welke ontharingstechniek men in het verleden heeft toegepast.


Gemiddeld wordt er 25% à 30% van de bestaande haren permanent verwijderd per behandeling. Daarom zult u sowieso meerdere behandelingen nodig hebben.


Ook het juist inschatten en het respecteren van de groeifases naar behandelfrequentie toe, speelt een belangrijke rol. Dit vergt integriteit en ervaring van de behandeltherapeut.

In de medische rapporten spreekt men van succesvolle permanente ontharing* wanneer men 80 à 90% haarreductie constateert.


Compleet haarloos zijn is meestal een niet realistische verwachting. Er zullen altijd wat restharen en donshaartjes overblijven.


ok dient men er rekening mee te houden dat de hormoonhuishouding te allen tijde voor enkele nieuwe haren kan zorgen, die eventueel met een onderhoudsbeurt te verwijderen zijn.


*FDA definitie: "Permanente haarvermindering is gedefinieerd als de op lange termijn, stabiele vermindering van het aantal haren die teruggroeien na een behandeling. Het aantal haren dat terugkomt moet stabiel zijn over een langere tijd dan de duur van de volledige groeicyclus van de haarfollikels, hetwelk varieert van 4-12 maanden naargelang de plaats op het lichaam. Permanente haarvermindering houdt niet noodzakelijk de eliminatie van alle haren in de behandelde zone in."