Couperose behandeling

De uitgezette rode bloedvaatjes in het gezicht verwijderen

Wat is couperose?

Couperose is de aanwezigheid van meestal talrijke uitgezette rode en/of blauwe bloedvaatjes in het gezicht. Het is een volkomen onschuldig verschijnsel dat bij vooral mensen met een blanke huid voorkomt. Meestal treden de eerste uitgezette adertjes op vanaf de leeftijd van 30 jaar. Couperose komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.  Een andere medische term voor couperose is “essentiële teleangiëctasiëen”.

Hoe ontstaat couperose ?

Couperose ontstaat doordat de oppervlakkige adertjes in de huid slapper zijn geworden waarna ze zijn gaan verwijden. Een aantal oorzakelijk factoren of uitlokkende prikkels kunnen hieraan ten grondslag liggen:

  • Erfelijkheid. Couperose komt vaker voor binnen families.
  • Overmatige zonblootstelling
  • Huidtype. Mensen met lichtere huidtypen lijken meer kans te hebben op het krijgen van couperose.
  • Chronisch gebruik van corticosteroïd bevattende crèmes of zalven op het gezicht
  • Temperatuurschommelingen
  • Alcoholgebruik

Hoe ziet couperose eruit ?

We zien voornamelijk op de wangen, neus en op de kin uitgezette rode en blauwe vaatjes. Door met de vingertop op het vaatje in te drukken verdwijnt de roodheid eventjes om na een paar tellen weer volledig terug te keren. De uitgezette adertjes kunnen ook klachten geven zoals branderigheid, prikkelingen, tintelingen of jeuk.
Couperose dient te worden onderscheiden van de aandoening rosacea. Bij rosacea komen ook andere verschijnselen voor zoals rode bultjes, puskoppen en zwellingen;  bij couperose treden deze verschijnselen niet op.

Behandeling van couperose   

Couperose trekt niet meer vanzelf weg en kan ontsierend gevonden worden. De gesprongen bloedvaatjes spelen geen rol meer bij de aanvoer van zuurstof of afvoer van afvalstoffen in de huid. Daarom kunnen ze veilig verwijderd worden.

1. Lichtflitstherapie bij couperose

Couperose en andere roodheden behandelen we met lichtflitstherapie (VPL). Het handstuk geeft korte lichtimpulsen af van speciaal geel licht. Deze energie van het licht wordt opgenomen door de rode kleur van de oppervlakkige vaatjes en niet door de omringende huid. Door de warmte stolt het bloed en gaan de bloedvaatjes kapot, waarna het lichaam deze vervolgens zelf opruimt.

2. Elektrocoagulatie bij couperose

Door de komst van lichtflitstherapie wordt elektrocoagulatie zelden toegepast bij de behandeling van couperose, omdat deze techniek arbeidsintensiever en tijdrovender (dus minder effectief) is in vergelijking met lichtflitstherapie. Toch kan elektrocoagulatie een uitkomst bieden bij moeilijk bereikbare locaties, zoals de ooghoeken, of ter nabehandeling van lichtflitstherapie.

Wat kunt u zelf doen aan couperose ?

Zoveel mogelijk prikkels vermijden waardoor bloedvaatjes kunnen gaan uitzetten. Bijvoorbeeld beschermen tegen zonlicht en verminderen van alcoholgebruik.

Verzorg je huid met de juiste producten.

Wat is het beloop van couperose ?

Couperose is een aandoening die niet vanzelf overgaat. Het kan in de loop der jaren soms stabiel blijven maar soms zelfs ook kan uitbreiden bijvoorbeeld naar het hals- of decolletégebied.

Scroll to Top