Wat is een huidtherapeut

Wat is een 

               huidtherapeut? 

 

Wat is een huidtherapeut?


  Een huidtherapeut kan aan de hand   

  van een uitgebreide anamnese

(= datgene wat u als patiënt over de

  voorgeschiedenis van de ziekte kunt

  vertellen) en inspectie en palpatie

  (= uitwendig onderzoek) de oorzaken 

   trachten te achterhalen en een   

   behandelplan opstellen.

Beautyfulskin is een praktijk voor huidtherapie en hoogwaardige huidbehandelingen.

 

Wij bieden behandelingen aan voor diverse huidproblemen en huidbeschadigingen met als doel het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking.


Huidtherapeutische behandelingen kunnen ook op verwijzing van een huisarts, dermatoloog of plastisch chirurg worden uitgevoerd.


Huidtherapie biedt in veel situaties een zinvolle aanvulling op een medische behandeling door de huisarts, dermatoloog of plastisch chirurg.


Huidtherapeuten hebben de kennis en ervaring voor de juiste invulling van behandelingen van patiënten met huidproblemen.

Ongeacht de indicatie bestaat onze aanpak uit een aantal stappen:


Vrijblijvend intakegesprek

               Voorafgaand aan een behandeling vindt een intake gesprek plaats waarin klachten en   

               verwachtingen naar voren worden gebracht. U kan zelf een afspraak maken voor een 

               intakegesprek.

               Voor sommige indicaties is een verwijzing van de arts nodig. In alle gevallen geldt dat het

               intake gesprek vrijblijvend is.


Opstellen van een behandelplan 

               De resultaten van het intake gesprek, de scanning en analyseapparatuur evenals de 

               persoonlijke verwachtingen zijn richtinggevend bij het bepalen van het behandelplan.


Specifieke technieken

                   Beautyfulskin beschikt over geavanceerde behandelapparatuur waarmee de nieuwste   

               behandeltechnieken mogelijk zijn.

               Hiermee weet Beautyfulskin zich duidelijk te onderscheiden. Wij zijn dan ook fier u mee te 

               delen, dat wij enkel met apparatuur werken die klinisch en wetenschappelijk hebben bewezen   

               doeltreffend en veilig te zijn.